• Tel: 0318 357 42 42
  • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Doku microarray, histolojik örneklerin tek bir slide üzerinde tüm bilgiyi toplayarak kolay bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Ayrıca doku mikroaaray sistemi genetik markırların veya çok sayıdaki örneğin protein yapısını izlemek için de çok anlamlıdır.

Patoloji Alanında Doku Mikroarray Kullanımı

Patologların karşı karşıya kaldığı en temel problem bütün analize göre kısıtlı bir alanda tanımlama yapmaktır. Ancak alınan kesitten çok sayıda numune alınarak tek bir lam üzerine konulduğunda bu sorun büyük oranda ortadan kalkabilmekte ve özelikle araştırmalar için bir database oluşturulmasını sağlamaktadır.Mikroarray yapılarak tek bir blok üzerine toplanan 500’ün üzerindeki örneği içeren alıcı bloktan kesit alınıp boyandığında kesit üzerinde bulunan tüm örnekler aynı deneysel koşulda boyanabilir ve aynı şartlarda değerlendirebilir olmaktadır. Bu sayede sıcaklık, boyama kalitesi gibi dış etkenlerin değişkenliği engellenmektedir.  Tek bir lam üzerinde 500 örneği değerlendirebilmek aynı zamanda kullanılan reaktif ve antikor miktarından da büyük oranda kazanç demektir. Özelikle immmunohistokimyasal boyama için kullanılan reaktif ve antikor maliyetini ve onları boyamak için harcanan zamanı düşündüğümüzde doku mikroray sistemleri özelikle araştırmacıların araştırma maliyetlerini ciddi anlamda azaltmaktadır.

Özetlersek;

Doku Mikroarray Sistemlerinin Özellikleri

 50-500 doku tek bir blok üzerine alınıp tek bir lamda değerlendirilebilir.

 Yüksek verimlilik

 Nispeten düşük fiyat

 Farklı tipte boyamalar yapılabilmektedir.

Doku Mikroarray Methodunun Avantajları

 Uygulamada tüm dokular aynı koşullarda boyanır.

 Az reaktif ve antikor kullanımı ile uygulama maliyetinden kazanç

 Zamandan kazanç

 Lam sayısında azalma

 Arşivleme de kolaylık