• Tel: 0318 357 42 42
  • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

MARKA-MODEL:

Doku microarray, histolojik örneklerin tek bir slide üzerinde tüm bilgiyi toplayarak kolay bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Ayrıca . doku mikroaaray sistemi genetik markırların veya çok sayıdaki örneğin protein yapısını izlemek için  de çok anlamlıdır.

Patoloji Alanında Doku Mikroarray Kullanımı

Patologların karşı karşıya kaldığı en temel problem bütün analize göre kısıtlı bir alanda tanımlama yapmaktır. Ancak alınan kesitten çok sayıda numune alınarak tek bir lam üzerine konulduğunda bu sorun büyük oranda ortadan kalkabilmekte ve özelikle araştırmalar için bir database oluşturulmasını sağlamaktadır.

MARKA-MODEL: Thermo Scientific Excelsior ES

Biyopsi ve sistemik doku örneklerinin takip edilmesini saglayan vakumlu ve tam kapalı özellige sahiptir.Bu cihaz ile 1 saat-7gün süreli ve formaldehitle tespit aşamasını içeren tüm otomatik programlama özelligi bulunmaktadır. 3 farklı seviyede toplam 300 kasedi aynı anda takip edebilmektedir.

MARKA-MODEL: BİOER Mixing block MB 102

LAM KURUTMA CİHAZI

MARKA-MODEL: LEICA HI 1220

DOKU SU BANYOSU

MARKA-MODEL: LEICA HI 1210

BUZ ÜRETME MAKİNESİ

MARKA-MODEL: HOSHIZAKİ

MARKA-MODEL: BİNDER

110°C ‘ye kadar ısınır.Kuru havada sterilizasyon yapar.

MARKA-MODEL: İNVİTROGEN

Jeldeki bantların duyarlı kagıtlar üzerine aktarılmasıyla immünoblot testlerinin yapılmasına imkan verir.

MARKA-MODEL: Protean ll xi Cell- Protean ll xi 2-D Cell

Bu sistemler, örneklerin saflıklarını değerlendirmeden kompleks protein karışımları veya DNA örmeklerinin analizlerine kadar olan uygulamalarda mükemmel ayrıştırma sağlayan analitik elektroforezler için uygundur.

Marka-Model: Mini-sub cell GT- Sub cell GT

Bu sistemler, submerged yatay jeller kullanılarak, nükleik asit ve protein ayrıştırılması için bir çok avantajlar sunan ve moleküler biyoloji araştırmaları için temel bir araç teşkil eden elektoforezleri gerçekleştirirler. 

MARKA-MODEL: İNVİTROGEN

DNA,RNA ve proteinin saflaştırma aşamasında,kit yardımıyla kantitatif ölçüm yapar.

MARKA-MODEL: HEİDOLPH TİTRAMAX 100

MARKA-MODEL: LEİCA CM 1850UV

Bu cihaz;deneysel araştırmalar sırasında alınmış taze dokulardan 5-10 µm kalınlıgında doku kesitleri almak için kullanılır.Bilimsel araştırmalarda doku fiksasyon aşaması olmaksızın histolojik kesitler alınabilir.

Özellikle biyolojik ve biyomedikal araştırmalar sırasında immünohistokimyasal ve doku kesitlerinde moleküler testlerin yapılmasına imkan verir.