• Tel: 0318 357 42 42
  • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Çalışma Prensibi

    Temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Soğurulma, moleküldeki bağların titreşimi ve dönüşleri için gerekli miktarda dalga enerjisinin, cihaz tarafından elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinden gönderilmesiyle gerçekleşir. Özgün kimyasal bantlar, bağ grupları karakteristik titreşim frekanslarına sahiptir. Kızılötesi ışın gönderildiğinde moleküller yalnız kendi titreşim frekanslarında ışını soğururlar ve soğurma miktarı ölçülerek maddelerin içinde bulunan fonksiyonal gruplar (-OH, -NH- C=O vb) ve yapılar tayin edilebilir. Kızılötesi ışın ancak değişken dipol momente sahip moleküller tarafından soğurulur. (Örneğin N2, O2 gibi eş ikiatomlular FTIR’da sonuç vermezken HCl’nin FTIR spektrumu alınabilir).

Uygulama Alanları

·         Hidrojen bağının bulunması

·         Atomlar arası bağ uzunlukları ve açılarının bulunması

·         Kalitatif analiz

·         Kantitatif analiz

·         Saflık kontrolü ve endüstride kullanılması

·         Kimyasal reaksiyonların izlenmesi

·         Karakteristik yapı analizi