• Tel: 0318 357 42 42
  • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Kollaidal çözeltilerde partiküllerin boyutunu ,zeta potansiyelini ve molekül ağırlını bulmak için kullanılan cihazdır.

Partikül boyut ölçüm aralığı

0.6 nm-6 µm 

Molekül ağırlığı ölçüm aralığı

1x103 Da-2x107Da 

Çalışma Prensibi

Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS) eser miktardaki metallerin ppm ve ppb düzeydeki kantitatif analizleri için kullanılan bir cihazdır. Temeli, gaz halindeki ve temel enerji düzeyinde bulunan atomların, UV ve görünür bölgedeki ışığı absorblaması ilkesine dayanır.

Analizi yapılacak örneğin çözeltisi hazırlandıktan sonra örnek, yükseltgen gaz karışımı ile bir alev içine (grafit fırınına) gönderilir. Fırında gaz haline getirilmiş atomlar, katot lambasından gelen ışın demetine maruz kalır ve ışınları absorblar. Katot lambada, aranan elementin dalga boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için, örnekteki miktarlar için keskin sonuçlar verilebilmektedir.

Çalışma Prensibi

     Moleküler absorpsiyon spektroskopisi 160-780 nm dalga boyları arasındaki ışığın b ışın yoluna sahip bir hücredeki çözeltinin geçirgenliğinin (T) veya absorbansının (A) ölçümüne dayanır. Bu absorpsiyon daha çok moleküllerdeki bağ elektronlarının uyarılmasından kaynaklanır, bunun sonucu olarak moleküler absorpsiyon spektroskopisi bir moleküldeki fonksiyonel grupların tanımlanmasında ve aynı zamanda fonksiyonel grupları taşıyan bileşiklerin nicel tayininde kullanılır. 

Çalışma Prensibi

    Temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Soğurulma, moleküldeki bağların titreşimi ve dönüşleri için gerekli miktarda dalga enerjisinin, cihaz tarafından elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinden gönderilmesiyle gerçekleşir. Özgün kimyasal bantlar, bağ grupları karakteristik titreşim frekanslarına sahiptir. Kızılötesi ışın gönderildiğinde moleküller yalnız kendi titreşim frekanslarında ışını soğururlar ve soğurma miktarı ölçülerek maddelerin içinde bulunan fonksiyonal gruplar (-OH, -NH- C=O vb) ve yapılar tayin edilebilir. Kızılötesi ışın ancak değişken dipol momente sahip moleküller tarafından soğurulur. (Örneğin N2, O2 gibi eş ikiatomlular FTIR’da sonuç vermezken HCl’nin FTIR spektrumu alınabilir).

FT-IR ve Raman spektrumu pek çok grup için karakteristik pikler verir. Böylece spektrumunu alınan maddede hangi karakteristik grupların olduğunun anlaşılmasını, dolayısıyla maddenin yapısını yorumlama kolaylığı sağlar. Özellikle bir kimyasal tepkimeyi izlemede önemli rol oynar.

Bu amaçla; Tarım, İlaç, Petrol, Metal, Polimer, Gıda sanayilerinde kullanım alanı geniştir.

Çalışma Prensibi

      Moleküldeki bağların ışığı esnek olmayan şekilde saçmasıyla çalışır. Raman saçılımı ancak titreşim sırasında değişen bağ kutuplaşmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden kızılötesi-aktifliği olmayan moleküller eğer kutuplaşma değişimi gerçekleştirebiliyorlarsa Raman-aktif özellik gösterirler. Bundan dolayı bu iki spektroskopik yöntem birbirlerini tamamlayıcıdır.