• Tel: 0318 357 42 42
  • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Çalışma Prensibi
Yüksek Performans Sıvı Kromotografisi(HPLC) yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin,bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile farklı etkileşimlere girmesi, kolon içinde farklı hızlarla hareket etmeleri sonucu,farklı zamanlarda bileşenlerin kolonu terk ederek birbirlerinden ayrılması temeline dayanır. Yaygın kullanılma sebepleri duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur.

Çalışma Prensibi
Gaz kromatografisi / kütle spektroskopisi, iki güçlü analitik tekniğin kombinasyonudur. Gaz kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırır. Kütle spektroskopisi, herbir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur. Çok düşük miktarlardaki örneklerin tanımlanması, güçlü yapısal analiz,hızlı analiz süresi gibi önemli avantajları bulunmaktadır.

GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan yada gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımını sağlar. Elde edilen spektrumlar yardımıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleküler yapı tayinlerinde,kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi sistemidir.

İLAÇ 

İlaç uygulamaları AR-GE ve kalite kontrol aşamalarında yapılan safsızlık analizleri, ağır metal, etken madde, organik solvent ve kalıntı solvent miktar tayini, temizlik validasyonu, çözünürlük çalışmaları, stabilite testleri, stereoizomer gibi testleri kapsamaktadır.

GIDA

Bebek mamalarında vitamin, gıda katkılarının ve pestisit kalıntılarının miktar tayini, gıda ambalajlarında renk ve daha birçok uygulama alanına sahiptir.

ÇEVRE

Hava

Atık Su, Kaynak Suyu, Deniz Suyu ve Akarsular

İçme Suyu, Havuz Suyu

Cam, Çimento, Seramik, Diğer İnorganik Malzemeler

PCB, Dioksinler, Asbest (Yasaklı Zehirli Maddeler) Testleri

Ekonomik,esnek, modüler,preperatif kromotografi

Tam kolon kullanıcıları için çok ideal

Ardışık kolon yükleme 

Flash pompaları ile 50 bara kadar çalışma       250ml/dakika akış hızı

Gradient,iki pompa-akış/basınç kontrolüve gradient ayarlama 

Otomatik flash kromotografi,

İki pompa-akış/basınç kontrolü ve gradient ayarlama ,UV Dedektör.RI dedektör, fraksiyon kollektörü, yazılım

10 cm den 920 cm e kadarcam kolonlar

Loop sistemi

Geniş hacim fraksiyon kolektör

Marka /Model:BUCHI Sepacore