• Tel: 0318 357 42 42
  • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Çalışma Prensibi

BET cihazı Brunauer, Emmet ve Teller (BET) methoduyla 77 K’deki sıvı azot ortamında, azot (N2) gazı adsorpsiyonu tekniğine dayalı olarak katı veya toz numunelerde fiziksel adsorpsiyon yöntemiyle yüzey alanı ölçümleri, mikro, mezo ve makro gözenek boyutunu ve gözenek boyut dağılımını düşük basınçlarda ve yüksek çözünürlükte tespit edebilmektedir. Cihaz numune yüzeyini tek bir moleküler tabaka ile kaplamak için gerekli gaz miktarını tayin etmekte ve Brunauer Emmett ve Teller teorisini kullanarak yüzey alanını hesaplamaktadır.

Çalışma Prensibi

Laboratuvarımızda kullanmakta olduğumuz Elemental Analiz Cihazı 950-1000 oC ki yüksek sıcaklıkta yaklaşık 2 mg olarak tartılan katı veya sıvı organik bileşiği yakma yoluyla örnekteki C,H,N,S element yüzdelerini tayin etmektedir.

Cihazda taşıyıcı gaz olarak Helyum gazı ( He ), yakıcı gaz olarak ise Oksijen gazı kullanılmaktadır.

Geleneksek Sokshlet ekstraksiyonuna göre sonuçlar daha doğru ve tekrarlanabilirliği yüksektir. Çok çeşitli solventleri kullanma imkanı vardır, programlanabilir ve otomatiktir. Hububat ve ürünleri, Süt ve süt ürünleri, Et ve et ürünleri, çikolata ve kakao ürünleri, yağ ve yağlı tohumlar, meyveler,  yemde yağ miktarı, kayalarda mineral yağ, yağlayıcılarda yağ miktarı, fenoller (PCB), pestisidler ,dioksin , EOX (Ekstrakte edilebilen halidler),  plastik ve kauçuklarda plastiser ve katkılar, elyaf ve tekstil kaplamaları, bakiye atıkta patlayıcılar, poliaromatik hidrokarbonlar gibi ürünlerde numune hazırlamada kullanılır.