• Tel: 0318 357 42 42
 • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI

 • Elisa Okuyucu Cihaz Kullanımı
 • Hibridizasyon Fırını Kullanımı 
 • Q-bit florometre ile Analiz
 • Real Time PCR Deneyi
 • Lüminometre kullanımı

 

FLOW SİTOMETRİ LABORATUVARI

 • Flow Sitometride Analiz
 • Sorting (Hücre Ayrımı)
 • Flow Sitometride Apoptotikİndeksin Tayini ve Analiz Edilmesi
 • DNA Analizi/Hücre Siklusu (PI) 

 

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

 • Antimikrobiyal Aktivite Testi (Agar difüzyon, 3 tekrarlı) 
 • ASTM E2149 Standardına göre Antimikrobiyel Aktivite Testi
 • Mikrobiyel ekim (üreme amaçlı)

 

ELEKTROFOREZ VE WESTERN BLOT LABORATUVARI

 • Elektroforez SDS PAGE
 • Elektroforez Agaroz jel
 • Jel Görüntüleme 
 • Western Blotlama Dry Sistem

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

 • Primer Hücre Kültürü 
 • Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı
 • Hücre Kültürü Günlük Kullanımı 
 • Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi 
 • Otomatik Hücre Sayımı 
 • Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme
 • Sitosantrifüj kullanımı 
 • Karbondioksit İnkübatörü kullanımı 
 • Biyogüvenlik Kabin kullanımı
 • Liyofilizatör kullanımı 

 

İN VİTRO BİYOUYUMLULUK LABORATUVARI

 • Sitotoksisite Deneyi WST-1, MTT
 • Genotoksisite Deneyi (In Vitro comet Testi)
 • Genotoksisite Deneyi (Mutasyon Testi) (Ames Testi)
 • Genotoksisite Deneyi (In Vitro Mikronukleus Testi, OECD 487)
 • Kan İle Etkileşim Deneyi (Hemoliz)
 • In vitro Degredasyon testi (ASTM F1635)
 • Degredasyon testi (TS EN ISO 10993-13 Madde 4.2) 
 • Pirojenite testi
 • Mikrobiyel Ekim (Üreme Amaçlı)

 

DOKU BİLİMLERİ LABORATUVARI

 • Doku Takibi ve Parafine Bloklama
 • Dekalsifikasyon
 • Mikrotom Kesit Alma
 • Frozen Kesit Alma
 • Hematoksilen Eozin Boyama
 • Trikrom-Üçlü Boyama
 • Periodic Acid Schiff Boyama
 • İmmunoperoksidaz Test
 • İmmunofloresan Test
 • Histomorfometrik Analiz ve Raporlama
 • Histolojik ve Histopatolojik Analiz, Raporlama
 • İmmünohistokimya-histokimya 
 • Doku Mikroarray- Verici Bloktan 2mm Örnek Alınması
 • Doku Mikroarray- Verici Bloktan 1mm Örnek Alınması
 • Doku Mikroarray- Alıcı Boş Blok Hazırlanması ve Örnek Yerleştirilmesi
 • Doku Mikroarray- Alıcı Megablok Hazırlanması
 • Doku Mikroarray- Alıcı Bloktan Kesit Alınması
 • Doku Mikroarray- Mega Bloktan Mega lama Kesit Alınmas
 • Tümör Biyopsi Histopatolojik Sınıflandırma
 • Tümör Biyopsi Primer Hücre Kültürü
 • Kemoterapitik İlaç Dirençlilik Testi In vitro (3 farklı ilaç) 
 • -86 0C Derin Dondurucuda Örnek Saklama Cihaz Kullanım

 

STEREOLOJİ LABORATUVARI

 • Stereo investigator Mikroskop Analizi 
 • Stereo investigator Mikroskop Kullanımı
 • Floresan Mikroskop Kullanımı

 

HÜSEYİN AYTEMİZ DENEYSEL UYG. VE ARAŞ. LABORATUVARI

 • Deney Hayvanı Bakımı
 • Nekropsi
 • Ötanazi
 • Katı Anestezi
 • Gaz Anestezi
 • Ameliyathane Kullanımı
 • Hayvan Satışı (Fare) 
 • Hayvan Satışı (Rat) 
 • Hayvan Satışı (Tavşan) 
 • Hayvan Satışı (Kobay) 

 

İN VİVO BİYOUYUMLULUK LABORATUVARI

 • Akut Sistemik Toksisite Testi
 • Subakut Sistemik Toksisite Testi
 • Subkronik Sistemik Toksisite Testi
 • İritasyon ve Derialtı Reaksiyon Testi
 • Deri Sensitizasyon Testi
 • İmplantasyon Testi (1-6 Hafta)tavşan
 • İmplantasyon Testi (6-12 Hafta) tavşan
 • İn Vivo Akut Göz İrritasyon
 • Mukoza irritasyon testi

 

DENEYSEL BİYOKİMYA LABORATUVARI

 • Laktat Dehidrogenaz (LDH)
 • Kreatin Kinaz (CK) 
 • Amilaz
 • Glukoz 
 • Trigliserid 
 • Kolestero
 • HDL Kolesterol 
 • LDH Kolesterol 
 • Total protein
 • Albumin
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit 
 • Kalsiyum (Ca) 
 • Fosfor (P) 
 • Magnezyum (Mg) 
 • Klor (Cl) 
 • Demir (Fe) 
 • Potasyum (K)
 • Kolinesteraz 
 • Laktat 
 • Total Antioksidan Kapasite (TAS) 
 • Total Oksidan Kapasite (TOS) 
 • Total Bilirubin
 • Direkt bilirubin 
 • Magnezyum (Mg) 

 

ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI

 • Elektrokimyasal Sonda Metodu İle Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini 
 • Ph Tayini 
 • Konduktivite (İletkenlik) 
 • Bulanıklılık 
 • Elektrokimyasal Prob Metodu İle Florür Tayini 
 • Klorür Tayini 
 • Seyreltme Ve Allitiyoüre İlavesi ile Aşılama Metodu İle N Günden Sonra Biyokimyasal Oksijen İhtiyacının Tayini (Boin)
 • Toplam Organik Karbon 
 • Toplam Sertlik 
 • ICP-OES Cihazı Analizleri
 • TOC Cihazı Analizi
 • İyon Kromotografi Analizleri
 • Salınım testi

 

PETROL ANALİZ LABORATUVARI

AKARYAKIT ANALİZLERİ

BENZİN

 • Buhar Basıncı TS EN 13016-1
 • Destilasyon TS EN ISO 3405 ISO 3405 ASTM D86
 • Yoğunluk TS EN ISO 12185 ISO 12185 ASTM D4052
 • Düşük Kükürt Miktarı TS EN ISO 20846 ISO 20846 ASTM D5453
 • Görünüş
 • Bakır Şerit Korozyon Testi TS 2741 EN ISO 2160 ISO 2160 ASTM D130
 • Oksidasyon Kararlığı Testi TS 2646 EN ISO 7536 ASTM D525

MOTORİN

 • Destilasyon TS EN ISO 3405 ISO 3405 ASTM D86
 • Kükürt Miktarı TS EN ISO 8754 ISO 8754 ASTM D4294
 • Düşük Kükürt Miktarı TS EN ISO 20846 ISO 20846 ASTM D5453
 • Yoğunluk TS EN ISO12185 ISO12185 ASTM D4052
 • Bakır Şerit Korozyon Testi TS 2741 EN ISO 2160 ISO2160 ASTM D130
 • Oksidasyon Kararlılığı Testi TS EN ISO 12205 ISO 12205 ASTM D2274
 • Parlama Noktası (Pensky-Martens Kapalı kap) TS EN ISO 2719 ISO 2719 ASTM D93
 • Viskozite Tayini (Kinematik) TS 1451 EN ISO 3104 ISO 3104 ISO 3105 ASTM D445
 • Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP) TS EN 116 EN 116 ASTM D6371
 • Su Miktarı Tayini TS 6147 EN ISO 12937 ISO 12937,ASTM D6304
 • Toplam Kirlilik Tayini TS EN 12662 EN 12662
 • Akma Noktası TS 1233 ISO 3016 ISO 3016 ASTM D67
 • Bulutlanma Noktası TS 2834 EN 23015 ASTMD2500

 

KİMYASAL ANALİZ-SPEKTRAL ANALİZ LABORATUVARI

 • FT-IR Spektrumu Analizi
 • Raman Spektrumu Analizi
 • UV-VIS Dalga Boyu Okuma Analizi 
 • Zeta Potansiyeli Ölçümü Ve Tane Boyut Dağılımı Analizi
 • Soksalet Ekstraksiyon Kullanımı 
 • Rotary Evaporatör Kullanımı 

 

TERMAL ANALİZ LABORATUVARI

 • Termogravimetrik Analiz (TGA) 
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) 
 • Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
 • Element Analizi (C,H,N,S,O)

 

KROMATOGRAFİ LABORATUVARI

 • Gaz Kromatografisi Analizleri
 • (GC/FID) GC Kalitatif Kantitatif
 • analiz
 • GC/MS Analizleri 
 • GC-MS Kalitatif
 • GC-MS Kantitatif
 • Head-Space Kalitatif
 • Head-Space Kantitatif
 • HPLC Analizleri
 • HPLC Kalitatif 
 • HPLC Kantitatif
 • GC/MS Analizleri 
 • HPLC Analizleri 
 • Flash Kromatografi Analizi
 • BET Yüzey Alanı Ölçümü ( Minimum Beş Nokta İçin) 

 

ELEKTRON MİKROSKOPU LABORATUVARI

 • Taramalı Elektron Mikroskop İncelemesi 
 • Geçirmeli Elektron Mikroskop İncelemesi 

 

MANYETİK ALINGANLIK VE ÖZDİRENÇ ÖLÇÜM LABORATUVARI

 • Diamanyetik Ferromanyetik Paramanyetik Malzemeler

 

MAKİNA VE MALZEME LABORATUVARI

 • Plaka cihazı ve ısı akış sayacı metotları ile ısıl direncin tayini TS EN 12667
 • Yapı malzemelerinin ve mamullerinin ısıl performansı mahfazalı sıcak plaka cihazı ve ısı akış sayacı metotları ile ısıl direncin tayini TS EN 12939
 • Yapı malzemeleri ve mamulleri ısıl direncin korumalı tablalı ısıtıcı ve ısı akı ölçerinin kullanıldığı metotlarla tayini TS EN 1266
 • Yapı bileşenleri ve yapı elemanları ısıl direnç ve ısıl iletkenlik hesaplama metodu TS EN 6946
 • Plastikler çekme özelliklerinin tayini Bölüm 5: Tek yönlü elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları TS EN ISO 527-4
 • Plastikler çekme özelliklerinin tayini Bölüm 5: Tek yönlü elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları TS EN ISO 527-5
 • Metal malzemeler –eğme deneyi TS 205-1 EN 7438
 • Metal malzemeler –Çekme deneyibölüm 1:Oda sıcaklığında deney metodu TS EN ISO 6892-1
 • Piknometre Tane Yoğunluğunun Tayini
 • Piknometre Malzeme Gözenekliğinin Tayini

 

ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE PROTOTİP LABORATUVARI

 • 3D yazıcı baskısı
 • Çizim Ücretleri

 

GENEL

 • Danışmanlık Hizmeti
 • Sözleşme bazlı Ar-Ge ve Danışmanlık hizmeti 
 • Kurs, Eğitim
 • Bilimsel Rapor, Teknik İnceleme