• Tel: 0318 357 42 42
 • E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

TERMAL ANALİZ LABORATUVARI

 • Termogravimetrik Analizi (TGA)
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) analiz
 • Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metotları İle Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko, Kadmiyum, Kurşun, Lityum, Stronsiyum, Civa, Gümüş Tayini
 • Element Analizi (C,H,N,S,O)

 

KROMATOGRAFİ LABORATUVARI

 • Gaz Kromatografisi Analizleri (GC/FID) GC Kalitatif Kantitatif analiz
 • GC/MS Analizleri 
 • GC-MS Kalitatif
 • GC-MS Kantitatif
 • Head-Space Kalitatif
 • Head-Space Kantitatif
 • HPLC Analizleri 
 • HPLC Kalitatif 
 • HPLC Kantitatif
 • GC/MS Analizleri
 • HPLC Analizleri
 • Flash Kromatografi Analizi
 • BET Yüzey Alanı Ölçümü ( Minimum Beş Nokta İçin )

 

SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI

 • FT-IR Spektrumu Analizi
 • Raman Spektrumu Analizi
 • UV-VIS Dalga Boyu Okuma Analiz
 • Zeta Potansiyeli Ölçümü Ve Tane Boyut Dağılımı Analizi 
 • Elektrokimyasal Sonda Metodu İle Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Ph Tayini
 • Elektrokimyasal Prob Metodu İle Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Seyreltme Ve Allitiyoüre İlavesi İle Aşılama Metodu İle N Günden Sonra Biyokimyasal Oksijen İhtiyacının Tayini (Boin)Seyreltilmemiş Numuneler İçin N Günden Sonra Biyokimyasal Oksijen İhtiyacının Tayini (Boin)
 • Soksalet Ekstraksiyon Kullanımı
 • Rotary Evaporatör Kullanımı

 

MANYETİK ALINGANLIK VE ÖZDİRENÇ ÖLÇÜM LABORATUVARI

 • Diamanyetik Ferromanyetik Paramanyetik Malzemeler

 

ELEKTRON MİKROSKOPU LABORATUVARI

 • Taramalı Elektron Mikroskop İncelemesi
 • Geçirmeli Elektron Mikroskop İncelemesi
 • Mössbauer Spektrometresi ile İnceleme 
 • X- ışını Difraktometresi analizi

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

 • Primer Hücre Kültürü
 • Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı
 • Hücre Kültürü Günlük Kullanımı
 • Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi
 • Otomatik Hücre Sayımı
 • Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme (Hücre Kültürü ve Değerlendirme)
 • Sitosantrifüj kullanımı
 • Karbondioksit İnkübatörü kullanımı
 • Biyogüvenlik Kabin kullanımı
 • Liyofilizatör kullanımı
 • Sitotoksisite Deneyi WST-1, MTT
 • Genotoksisite Deneyi (In Vitro comet Testi)
 • Genotoksisite Deneyi (Mutasyon Testi)(Ames Testi)
 • Genotoksisite Deneyi (In Vitro Mikronukleus Testi, OECD 487)
 • Kan İle Etkileşim Deneyi (Agregasyon ve Hemoliz)
 • Akut Sistemik Toksisite Testi
 • Subakut Sistemik Toksisite Testi
 • Subkronik Sistemik Toksisite Testi
 • İritasyon ve Derialtı Raeksiyon Testi
 • Deri Sensitizasyon Testi
 • İmplantasyon Testi (1-6 Hafta) tavşan
 • İmplantasyon Testi (6-12 Hafta) tavşan
 • İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korozyon Testi

 

DOKU BİLİMLERİ LABORATUVARI

 • Doku Takibi ve Parafine Bloklama
 • Dekalsifikasyon
 • Mikrotom Kesit Alma
 • Frozen Kesit Alma (Yalnız Taze ve Tespit Olmamış Dokular)
 • Hematoksilen Eozin Boyama
 • Trikrom-Üçlü Boyama
 • Periodic Acid Schiff Boyama
 • İmmunoperoksidaz Test*
 • İmmunofloresan Test*
 • Histomorfometrik Analiz ve Raporlama
 • Histolojik ve Histopatolojik Analiz, Raporlama
 • İmmünohistokimya￾-histokimya
 • Doku Mikroarray- Verici Bloktan 2 mm Örnek Alınması
 • Doku Mikroarray- Verici Bloktan 1 mm Örnek Alınması
 • Doku Mikroarray- Alıcı Boş Blok Hazırlanması ve Örnek Yerleştirilmesi
 • Doku Mikroarray- Alıcı Megablok Hazırlanması
 • Doku Mikroarray- Alıcı Bloktan Kesit Alınması
 • Doku Mikroarray- Mega Bloktan Mega lama Kesit Alınması
 • Tümör Biyopsi Histopatolojik Sınıflandırma
 • Tümör Biyopsi Primer Hücre Kültürü
 • Kemoterapitik İlaç Dirençlilik Testi In vitro (3 farklı ilaç)
 • -86 0C Derin Dondurucuda Örnek Saklama Cihaz kullanım

 

STEREOLOJİ LABORATUVARI

 • Stereo investigator Mikroskop Analizi
 • Stereo investigator Mikroskop Kullanımı
 • Floresan Mikroskop Kullanımı
 • Elisa Okuyucu cihaz kullanımı
 • Hibridizasyon Fırını Kullanımı
 • Q-bit florometre* ile analiz
 • Real Time PCR Deneyi
 • Lüminometre kullanımı
 • Antimikrobiyal Aktivite Testi (Agar difüzyon, 3 tekrarlı)
 • ASTM E2149 Standartına göre Antimikrobiyal Aktivite Testi

 

ELEKTROFOREZ VE WESTERN BLOT LABORATUVARI

 • Elektroforez SDS PAGE
 • Elektroforez Agaroz jel
 • Jel Görüntüleme 
 • Western Blotlama Dry Sistem

 

FLOW SİTOMETRİ LABORATUVARI

 • Flow Sitometride Analiz
 • Sorting (Hücre Ayrımı)
 • Flow Sitometride Apoptotik İndeksin Tayini ve Analiz Edilmesi 
 • DNA Analizi/Hücre siklusu (PI) 
 • Kan Hücrelerinin Yüzey Moleküllerinin Belirlenmesi 
 • Kan Hücrelerinin Hücre İçi Moleküllerinin Belirlenmesi 

 

Hüseyin AYTEMİZ Deneysel Araş. Ve Uyg. Lab.

 • Deney Hayvanı Bakımı (Bakım ücretine ilk 15 günlük karantina süresi eklenecektir.)
 • Nekropsi
 • Ötanazi
 • Katı Anestezi
 • Gaz Anestezi
 • Ameliyathane Kullanımı
 • Hayvan Satışı (Fare)
 • Hayvan Satışı (Rat)
 • Hayvan Satışı (Tavşan)
 • Hayvan Satışı (Kobay)

 

ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI

 • Numune Alma
 • Elektrokimyasal Sonda Metodu İle Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Ph Tayini
 • Konduktivite (İletkenlik)
 • Bulanıklılık
 • Elektrokimyasal Prob Metodu İle Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Seyreltme Ve Allitiyoüre İlavesi İle Aşılama Metodu İle N Günden Sonra Biyokimyasal Oksijen İhtiyacının Tayini (Boin)
 • Toplam Organik Karbon
 • Toplam Sertlik
 • ICP-OES Cihazı Analizleri
 • TOC Cihazı Analizi
 • İyon Kromotografi Analizleri

 

PETROL ANALİZ LABORATUVARI

 • Buhar Basıncı
 • Destilasyon
 • Yoğunluk
 • Düşük Kükürt Miktarı
 • Görünüş
 • Bakır Şerit Korozyon Testi
 • Oksidasyon Kararlığı Testi
 • Destilasyon
 • Kükürt Miktarı
 • Düşük Kükürt Miktarı
 • Bakır Şerit Korozyon Testi
 • Oksidasyon Kararlılığı Testi
 • Parlama Noktası(Pensky-Martens Kapalıkap)
 • Viskozite Tayini (Kinematik)
 • Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP)
 • Su Miktarı Tayini
 • Toplam Kirlilik Tayini
 • Akma Noktası
 • Bulutlanma Noktası
 • Danışmanlık Hizmeti(Saat)